Druhy animace

Kouzlo animace tkví v nekonečné fantazii. Způsobů jak animovat je opravdu hodně. Některé druhy animovaného tvorby se od sebe liší výtvarným pojetím, jiné mají jiné technologické postupy. A teď jakou animační techniku zvolit?

2D ANIMACE

Za dvojrozměrnou animaci se považují všechny typy animace (od klasické až digitální), u kterých pracujeme s prostorem jen pomocí jednotlivých plánů či vrstev. Nejedná se o prostorovou animaci viz níže.

3D ANIMACE

Následující techniky využívají trojrozměrného prostoru (opět nezáleží na tom, zda jde o klasickou či digitální technologii). Při zvolení 3D animovaného filmu se často setkáme s modelováním ať už skutečné či „digitální hmoty“.

3D animace se pojí s termínem stop-motion neboli pookénková animace. Jde o základní princip klasické 3D animace, se kterým pracujeme při výrobě loutkové animace, pixilace, animaci sypkých materiálů atp. Loutky či jiné objekty posouváme frame by frame, tedy snímek po snímku a animátor je tak se scénou v přímému kontaktu.

Digitální 3D animace naopak vzniká kompletně v animačních softwarech pro 3D modelaci a animaci. I ta vzniká pod rukama šikovného animátora, zde si však můžete sáhnout maximálně na tablet nebo monitor. 🙂

Animace plastelíny, avšak základem je animační kostra. Příkladem je Slepičí úlet, Wallace a Gromit, Creature Comforts, Ovečka Shaun a další.
Brick film je druh animace, který využívá stavebních kostek a to především od značky LEGO. Jde o stop-motion neboli pookénkovou animaci.
Animace objektů, které nemají žádnou vnitřní kostru. Představitelem je např. Jiří Barta či PES.
Animace loutek, jejíchž výsledek je následně vsazen do reálné hrané akce. King Kong 1933
Druh animace, kde animujeme frame by frame stop-motino technologií. Hercem je animační loutka, která má v sobě drákovou či kloubovou kostru.
Triková animace se využívá při dosazovaný nereálných bytostí do reálné hrané scény. Viz Star Wars nebo Cesta do pravěku.
Druh animace, která je odnož od animace plastelínou, se kterou se zde také pracuje a to ve vrstvách, které vytvářejí zajímavé ornamenty či konkrétní animace.
Animace sypkých materiálů. Káva, luštěniny, písek, kamínky, korálky...
Pixilace je animace lidí.
nebo také reliéfní animace. Medvědi z Kolína.
Puppetoons vymyslel George Pal. VyměŇovatelné hlavičky či její části.
Počítačová 2D či 3D animace, motion capture, rotoscoping a další.
neboli pinscreen je animace na plátně, kde jsou tisíce špendlíků.