Jak na vícedílnou formu? Čtěte návod:

Tvorba vícedílné formy pro odlévání není žádná věda, nicméně doufáme, že vás následujících 15 kroků neodradí, ba naopak!

Každý, kdo se chce seriózně věnovat loutkovým animovaným filmům, se dříve nebo později bude nucen vypořádat s nutností vytvořit silikonovou formu. Důvodů může být mnoho, od jednorázového odlití dílů tvrdých částí  loutky (části vytvářející pevný korpus postavy, např.  hrudník, nebo i třeba hlavičky loutky či její tváře  s různými grimasami pro výměnu výrazů obličeje při animaci, atd.) až po vytvoření duplicitních prvků scény a rekvizit (dveře, talíře a hrnky, lampy na ulici, sloupky barokního schodiště, zkrátka jakékoli prvky, které je třeba rozmnožit a  u nichž je požadavek na pokud možno stejný tvar každého kusu).  A my se nyní podíváme, jak si takovou formu vytvořit.

Rozhodně se nejedná o nic složitého. Každý i jen průměrně zručný člověk to zvládne celkem bez potíží, i když jako u každé práce i této činnosti musíte dát jistý díl soustředění a důkladnosti. Výsledek pak ale stojí za to, nemluvě o ušetřeném čase, který byste jinak věnovali snaze o vytvoření mnoha stejných dílů ručně.

Vytváření forem má své specifické požadavky. Pro odlévání různých materiálů se používají různé typy silikonů. Tuhle problematiku ponecháme stranou, konec konců každý kvalifikovaný prodejce silikonů a odlévacích hmot vám poradí nejlépe sám, který silikon použít a jakou hmotou do něj odlévat. My se v tomto článku budeme soustředit na samotný postup výroby forem.

Silikonové formy můžeme v podstatě rozdělit na dvě skupiny (ve skutečnosti je to o něco složitější, ale tím si nebudeme tento první vstup do světa forem komplikovat). První typ jsou jednodílné formy, které se většinou používají pro odlévání resinů (dvousložkových polyuretanů), a druhý typ jsou pak formy dvou a vícedílné. Ty se většinou používají tam, kde je potřeba tvrdšího silikonu, například při výrobě forem pro odlévání cínovo-olověných a obecně nízkotavných kovových slitin, nebo v případě hodně komplikovaného odlitku. V tomto prvním článku se blíže seznámíme s výrobou vícedílné formy. Pokud bude zájem, někdy příště si ukážeme výrobu formy jednodílné.

Předmět, který budeme dnes formovat a na němž si demonstrujeme postupy výroby forem, je malá,  6cm vysoká figurka anděla-dívky. Jedná se o budoucí cínovou figurku. Tento předmět sice nemá s animovaným filmem nic společného, ale klidně by mohl mít. Navíc podstata formování  zůstává stejná, a proto tato figurka pro potřeby tohoto článku poslouží  naprosto dokonale.

První věc, která je obzvláště u začátečníků docela důležitá, je dělící rovina. Obzvláště, pokud vytváříme formu z tvrdého silikonu pro odlévání cínu, jako teď my. Formy z tvrdého silikonu jsou poměrně „křehké“ a jsou choulostivé na takzvané negativní úkosy. Negativní úkos je místo na modelu , které například překrývá dělící rovinu nebo které vytváří na modelu přehyb, který bude později komplikovat vytažení originálu a následně odlitků z formy. Takové negativní úkosy, obzvláště pokud jsou zásadní, způsobují zvýšenou námahu silikonu a v takto namáhaném místě často dochazí k vytržení kousků silikonu, někdy i poměrně brzy, po pouhých několika odlitcích. Proto je potřeba dělící rovinu na figurce nebo jiném modelu velmi pečlivě promyslet. Pokud budete vytvářet formy často, už tento postup nebudete potřebovat. Zkušenost a praxe jsou  mocní pomocníci a propůjčí vám schopnost tuto dělící rovinu najít při samotném formování, pro první pokusy je ale vždy lepší  si dělící rovinu na modelu namalovat. Tužkou, nebo fixou, to už je na Vás, vždy ale až po pečlivé úvaze.

Forma pro odlévání cínových figurek se vyrábí ze speciálního dvousložkového silikonu, který je v původní podobě tekutý (je to různě hustá prstovitá hmota, podle druhu). V našem případě se jedná o hmotu ELASTOSILL M 4470 firmy Wacker, kterou u nás distribuuje firma Trans Tech Tooling ( www.tooling.cz  ). Můžete však vybírat  i u jiných firem. Velkou nabídku silikonů  vyráběných pro potřeby maskérů, loutkářů a mistrů speciálních efektů nabízí třeba na webu www.silikonycz.cz.

Zpět ale k výrobě naší vícedílné formy. Pro lepší představu jsme pro vás připravili mnoho  fotografie, na nichž můžete krok za krokem sledovat tvorbu formy.

1) Nejdříve je potřeba vytvořit ohrádku formy, v tomto případě byla použitá kostková stavebnice.  Ohrádka musí být dost vysoká, aby se do ní vešla figurka, a aby na každé straně figurky (kolem ní, pod ní i nad ní) přebývalo od nejvyššího bodu skulptu minimálně 0,5 cm.

This slideshow requires JavaScript.

2) Asi tak do poloviny výšky  ohrádky se navrství plastelína. Ideální je použít technickou plastelínu, která je k podobným účelům přímo vyrobena.  Pokud použijete jiný formovací silikon s adičním vytvrzováním, musíte použít plastelínu bez obsahu síry, jinak vám silikon neztuhne (vysvětlovat pojem „adiční“ by bylo komplikované, stačí se u kupujícího zeptat, zda je silikon adiční). Námi použitý silikon patří mezi polykondenzační, kterým síra v plastelíně nevadí. Po uhlazení plastelíny přiložíme figurku a modelovacím nástrojem vyryjeme do plastelíny obrysy budoucích dílů. Pro andělici to byly díly dva – samotná figurka a její křídla.

This slideshow requires JavaScript.

3) Odstraníme část plastelíny v místech, kde budou díly umístěny do plastelíny. Vytvoříme tím dutinu, kterou se snažíme udělat tak, aby figurka do dutiny co nejlépe pasovala.

This slideshow requires JavaScript.

4) Poté, co figurku do dutiny „položíme“, uhladíme kraje dutiny, aby přilehly k figurce. V případě potřeby přidáme další plastelínu tam, kde nám chybí. Nakonec plastelínu kolem figurky perfektně uhladíme. Jak už jsem zmínil na začátku,  je důležité najít co nejlepší dělící rovinu tak, aby model z formy co nejlépe vyklouzl. Kaučuk je sice po vytvrzení pružný, takže z něj jdou vyloupnout i složitější  struktury, ale je lepší vždy najít takovou dělící rovinu, při níž nebude forma tolik namáhána (ve chvíli vytahování hotových odlitků).

5) Když máme figurku v plastelíně (jak vidíte, vypadá to, jako by byla figurka do plastelíny ponořená), vytvoříme nalévací kanály, kterými se bude později do formy nalévat horký roztavený kov. V případě samotné postavy je pak třeba vytvořit i klín, protože její podstavec je dutý a to by nebylo možné odlít jen z dvoudílné formy. Když je hotovo, vytlačíme do formy ještě budoucí zámky, třeba koncovou stranou štětce. Tyto zámky nám zajistí, že obě poloviny a klín budou při odlévání přesně lícovat a na odlitku pak nebudou přesazené hrany na odlévací rovině figurky.

This slideshow requires JavaScript.

6) Tím je figurka připravena k nalévání silikonu. Můžeme ještě natřít části modelu voskovým separátorem, abychom usnadnili pozdější vyjmutí mastermodelu z formy.  My jsme použili separátor Spacewax 810, který dodává taktéž firma www.tooling.cz.  Plastelína určená k formování je samoseparační, takže tu natírat separátorem nemusíme.

7) Pak už si namícháme silikonový kaučuk. Pokud máme k dispozici vývěvu, je dobré hmotu vystavit vakuu, což z ní vytáhne nežádoucí bublinky. A pak už naléváme do ohrádek. Vždy tenkým pramínkem do jednoho rohu formy. Hmota se pomalu rozlije do formy a perfektně zateče do všech detailů modelu.

Poznámka : Pokud máte vakuovou komoru, před naléváním do forem můžete hmotu ještě vystavit vakuu. Tím se z ní odstraní vzduchové bublinky a forma bude kvalitnější.

This slideshow requires JavaScript.

8) Po ztuhnutí silikonu (asi po 6 – 24 hodinách – podle typu) ohrádku obrátíme. Sejmeme dno a opatrně odstraníme plastelínu. Máme první část formy, z níž nám vyčnívá polovina zalitého modelu. Vyčistíme povrch od drobných zbytků plastelíny, a ředidlem (například toluenem) dočistíme štětcem ty zbytky, které se nám nepodařilo odstranit nástrojem.

Domodelujeme z plastelíny nalévací kanály a vymodelujeme i  klínovou část formy, kterou pokryjeme dalšími zámky vytlačením koncem štětce.

This slideshow requires JavaScript.

9) Dalším krokem je natření celé plochy i modelu separátorem. Kdybychom to neudělali, a nalili další silikonový kaučuk na vytvrzenou část formy, obě poloviny se spojí a nezbude nám, než formu rozřezat (abychom se dostali k zalitému modelu) a začít od začátku. Nezapomínejte tedy v této fázi na separátor – je velmi důležitý!

This slideshow requires JavaScript.

10) Nyní můžeme nalít další silikon. Postupujeme stejně, jak o u první části formy.

This slideshow requires JavaScript.

11) Po vytvrdnutí  je ještě třeba udělat klínovou třetí část u formy postavy. Sundáme ohrádku ze stavebnice, formu postavíme a odstraníme plastelínu z otvoru. Je to složitější, otvor je hluboký a relativně úzký, ale jde to, jen je potřeba, aby formíř byl trpělivý a precizní. Znovu očistíme povrch uvnitř dutiny od zbytků plastelíny (nástrojem a pak i štětcem namočeným v toluenovém ředidle).

This slideshow requires JavaScript.

12) Vnitřní stranu dutiny znovu natřeme separátorem a po jeho zaschnutí nalijeme namíchaný silikon.

This slideshow requires JavaScript.

13) Jakmile silikon ztvrdne, můžeme přistoupit k rozevření formy. Díky separátoru jdou obě půlky (respektive všechny tři části) formy pěkně od sebe, přes to postupujeme pomalu a opatrně, abychom nepoškodili model nebo nevytrhli z formy nějakou její část ponořenou v některém z detailů figurky.

This slideshow requires JavaScript.

14) Jakmile je model vytažen z formy, prostudujeme si siluetu figurky. Najdeme všechna místa na modelu, která jsou vzdálena či vyvýšena od masy těla. Od těch částí budeme muset vyrýt odvzdušňovací kanálky, aby rozžhavený kov nalévaný do formy měl kudy vytlačit vzduch a zatekl do všech částí kavity (dutiny formy). Nejdříve si fixem namalujeme tvar odvzdušňovacích kanálků tak, abychom je vyvedli na horní stranu formy (horní strana je v tomto případě ta, odkud vedou nálitky, bez ohledu na to, jak je figura ve formě umístěna). Tam, kde na bocích formy není místo, je namalujeme tak vysoko, jak to jen jde.

15) Poté vezmeme ostrý zkosený modelářský nůž a kanálky vyřežeme podle předkresleného vzoru.  Vyřezáváme je tak, že špičkou nože zajedeme do silikonu (šikmo). Tímto způsobem projedeme silikonem podél celého  namalovaného kanálku. Pak se vrátíme a nůž zanoříme pod opačným úhlem a opakujeme. Tím  vyřízneme do plochy formy mělký kanálek. Tam kde jsme nemohli kanálky vytáhnout kolem nálitků až na horní stranu formy, řežeme tak, aby se v jednom místě setkalo víc odvzdušňovacích kanálků. V tom místě pak formu provrtáme a v rytí kanálků pokračujeme na vnější straně formy až nahoru k nálitku.

This slideshow requires JavaScript.

16) A to je vše. Před samotným odléváním můžeme formu ještě temperovat,, což je dobré, pokud chceme odlévat bezprostředně (1-2 dny) po dokončení formy. Jinak by forma měla týden až čtrnáct dnů odpočívat. A pak už můžeme lít…

 

Výroba formy není žádná věda, pokud máte správné materiály, je to opravdu jednoduché. Nicméně musíte být pečliví, přesní a precizní. Čím pečlivější budete při výrobě samotné formy, tím méně času pak budete muset věnovat úpravě a opracování odlitku. Z opravdu perfektní formy dostanete odlitky, na něž už nebudete muset sáhnout.

Pokud místo silikonu pro odlévání kovů sáhnete po jiných typech kaučuků, můžete tímto způsobem vytvořit i formy pro odlévání jiných materiálů, které v odvětví loutkového filmu využijete spíše než kovových odlitků. Mohou to být různé resiny, plastické termosety nebo epoxidové licí pryskyřice. Každý odlévaný materiál ale potřebuje jiný typ silikonu, proto se před nákupem ujistěte, že kupujete správný silikon. Princip vícedílné formy je pak stejný, jako ten, který jsme vám dnes popsali. Samozřejmě můžete formovat i jinými materiály, ale to už je o něco komplikovanější.

Další možností, jak odlévat modely z resinů (polyuretanových pryskyřic), je vytvoření jednodílné formy.  Tady již existuje více možností, ale o tom třeba zase někdy jindy.

Autor: Borek

 

2 komentáře: „Jak na vícedílnou formu? Čtěte návod:

 • 17. srpna 2018 (11:54)
  Permalink

  Dobrý den,

  na vícedílné formy typu, který potřebujete Vy, se specializuje přímo autor článku Borek Kaderka, více informací najdete pod názvem Borek Sculpts.

 • 17. srpna 2018 (11:39)
  Permalink

  Přeji hezký den,
  Našel by se někdo, kdo by mi formu zhotovil?
  A na koli korun by to asi přišlo? Jednalo by se o postavičku horolezce velikosti asi 15 cm. Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.