EDUSO – Filmová a animační tvorba

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby / obor Animace a multimédia / soukromá / Praha 4 Chodov / zakončení maturitou

Zaměření: 3D animace, modelace, vizualizace

Dostupnost školy: stanice metra C – Háje

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o. - animuj.cz, kam na střední školu?Tato pražská umělecká škola se zaměřuje hned na několik zajímavých oborů, mimo animaci a multimédia zde můžete studovat produkci, ale i design a programování či dnes již běžné obory jako je fotografie a počítačová grafika/výtvarnictví. Škola se zaměřuje především na vzdělání ve filmové tvorbě, fotografii, animaci ale i v dalších uměleckých oblastech. Ano, škola je soukromá, ale nabízí v porovnání s jinými soukromými školami velmi příznivé ceny. Ty se navíc pohybují na základě toho, jaké má student výsledky. Školné vás tak může stát od 16.000.-/rok do 35.000.-/rok (více informací o výši školného naleznete ZDE). Tomu říkáme motivace. Kromě nízkého školného tato střední ale nabízí také velmi perspektivní předměty. Některé z nich se obecně v rozvrzích objevují velmi krátce a jsme rádi, že se věci daly do pohybu. Odborné předměty jako kreativní komunikace, modelování, design, animace či audiovizuální tvorba považujeme opravdu za přínosné a mohou se stát velmi dobrým základem pro pokračování ve vlastní tvorbě či vysokoškolském studiu. Škola vyučuje také 5 cizích jazyků. Není pochyb, jistě si každý vybere. Tato střední získala během svého fungování také několi ocenění, které jen potvrzují fakt, že se škola snaží svým studentům poskytnout to nejlepší vzdělání. Jak jsme psali ale na začátku, škola se zaměřuje především na 3D modelace, animace a různé typy previzualizací, tudíž tato škola nebude nejlepší volbou, jestli by se rád věnoval spíše klasické animaci. Nutno také na obranu školy dodat, že zaměstnavatelé většinou požadují vzdělání a praxi právě v oboru 3D grafických softwarů.

Kontakt: http://www.eduso.cz/ /email info@eduso.cz / mobil: +420 739 448 621 / adresa: Stříbrského 2139, 149 00 Praha 4 – Chodov

This slideshow requires JavaScript.