VOŠG Jihlava – Animovaná a herní tvorba

Vyšší odborná škola grafická / obor Animovaná tvorba, Herní tvorba / soukromá / Jihlava / délka studia 3 roky / získaný titul DiS.

Ačkoliv jsou oba obory zaměřené jiným směrem, první ročník studia je pro Animovanou i Herní tvorbu stejný. Během prvního ročníku student získá základní přehled o principech animace, vyzkouší si práci ve 3D softwaru a naučí se základům kompositingu a vizuálních efektů.

Následující dva roky se student věnuje čistě svému zaměření – tedy buď animované či herní tvorbě. Student může ale i přesto navštěvovat hodiny jiných zaměření a doplňovat si vědomosti z příbuzných oborů. Většinu třetího ročníku se student věnuje svému absolventskému projektu. Po celou dobu studia se vyučuje anglický jazyk a dějiny výtvarného umění.

Zaměření oboru Animovaná tvorba: základy animované tvorby, digitální modelování a animace, compositing, VFX,  scénaristika a dramaturgie, zvuk a hudba v multimédiích

Zaměření oboru Herní tvorba: základní principy animace, modelování a animace ve 3D softwaru, herní design, programování digitálních her, zvuk a hudba v multimédiích

vosg jihlava animovaná tvorba a herní tvorba předměty

Školné: 5000 Kč/měsíc

Kontakt:

Dvořákova 5, 586 01 Jihlava
tel: 567331431
e-mail: vosg@susg.cz 

Ukázka studentské tvorby:

This slideshow requires JavaScript.