C

CGI

normal_Pixar_BravePojem pochází z anglického odborného významu Computer Generated Imaginery, v překladu tedy počítačem generovaný obraz. Jedná se o odbornou veřejností desetiletími ustálený výraz, který pod sebou zahrnuje veškeré vizuální úpravy prováděné digitálními technologiemi. Striktně vzato se tímto pojmem dá označit skutečně jen to, co bylo čistě vyrobeno v počítači, ale do tohoto pojmu bylo časem zahrnuta i zpracovávání reálných podkladů jako jsou fotografie, videa a podobně. Netýká se ovšem střihu, nebo jiných fází zpracování audiovizuálního díla nesouvisející s trikovou postprodukcí, přesto, že byl postup celé výroby již kompletně digitalizován. Čeština má pro tento výraz mnoho ekvivalentů, nedá se říci, že by se jej v doslovném překladu hojně používalo. S postupující dobou již digitalizace zpracování obrazu jak pro film či televizi dosáhla do takové úrovně, že o jiném než počítačově zpracovaném obrazu nemůže být řeč.

Camera Setup For Shot – nastavení kamery, fotoaparátu pro daný záběr

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.