Druhy 3D animace

Následující techniky využívají trojrozměrného prostoru (opět nezáleží na tom, zda jde o klasickou či digitální technologii). Při zvolení 3D animovaného filmu se často setkáme s modelováním ať už skutečné či “digitální hmoty”. 3D animace se pojí s termínem stop-motion neboli pookénková animace. Jde o základní princip klasické 3D animace, se kterým pracujeme při výrobě loutkové animace, pixilace, animaci sypkých materiálů atp. Loutky či jiné objekty posouváme frame by frame, tedy snímek po snímku a animátor je tak se scénou v přímému kontaktu. Digitální 3D animace naopak vzniká kompletně v animačních softwarech pro 3D modelaci a animaci. I ta vzniká pod rukama šikovného animátora, zde si však můžete sáhnout maximálně na tablet nebo monitor. 🙂