Triková animace

Tento druh animace je úzce spjat s hraným filmem. V dnešní moderní době, kdy je téměř stoprocentně  využíváno CGI  (počítačem generovaný obraz) se už s klasickou trikovou animací prakticky nesetkáme, ve druhé polovině dvacátého století (až do konce osmdesátých let)  to ale byla vlastně jediná možnost, jak vytvořit  některé konkrétní speciální filmové efekty.

Trikoví mistři tohoto oboru právě prostřednictvím různých typů animačních technologií vytvářeli rozmanité zvláštní efekty, které dosazovali do hraného filmu za pomoci různých, více či méně komplikovaných, metod.

Triková animace se dělila podle využití různých technik do několika poddruhů. Zpočátku pracovali trikaři na všech typech efektů, ale postupem času i tady zvítězila specializace. Každý typ animace měl vlastní postupy a prováděli jej specialisté, kteří v průběhu druhé poloviny  minulého století vybrušovali své postupy a vytvářeli zvláštní efekty.  Jejich kvalita se postupně zvyšovala, a tento kvalitativní růst se v rámci specializovaných trikových oddělení násobil.

Zásadním, a možná nejdůležitějším typem trikové animace  byla animace modelů, jejímž podtypem byla animace postav – loutek. O animaci modelů i postav si můžete přečíst ve specializovaných kapitolách, tak jen ve zkratce. 

Animace modelů (VFX Model Animation) se dělila  na dvě hlavní části . První  byla animace pevných modelů a předmětů (aut, vzducholodí, letadel, vozíků, ale také třeba obyčejných věcí, které se měly  z nějakého důvodu pohybovat po scéně).  Druhým podtypem  pak byla  animace postav, která zahrnovala všechny možné charaktery, monstra  a bytosti, které nemohl na scéně zastoupit herec.

This slideshow requires JavaScript.

Důležitou součástí trikové animace byla animace kreslená.  I ta se dělila na několik podtypů. Byla to třeba oddělení světelných efektů, která se zabývala animací zářících paprsků či energií (např. laserové výstřely zbraní ve Hvězdných Válkách nebo světelné meče rytířů řádu Jedi z téže trilogie – 4-6 díl). Kreslenou animací vznikaly také např. blesky, ať už ty reálné, nebo svým původem vědecko-fantastické (první Terminátor, Highlander).

Triková animace ve filmu Star Wars.

Velmi ceněnou dovedností byla kreslená animace mlhy a mlžných  efektů. Pokud nebylo možné pro nějaký trik využít skutečného kouře simulujícího mlhu, i tady zaskočila animace. Stejně tak duchové (mlžná, průhledná zjevení) či démoni  se někdy vytvářeli kreslenou animací (Conan Barbar)

V neposlední řadě pak musíme zmínit klasickou kreslenou animaci (VFX cartoon animation), která mohla být dosazena do hraného filmu a stala se tak  jeho organickou součástí. Za všechny jmenujme nejvýznamnější filmový počin tohoto druhu, film  Kdo obvinil králíka Rogera.

Triková animace se do filmových záběrů vkládala různými způsoby. V začátcích trikové animace se využívala především zadní projekce, později vylepšená Rayem Harryhausenem, který svůj systém nazývaný Dynamation či Dinarama využíval především pro loutkovou animaci postav (více v kapitole Triková loutková animace). Později byl vyvinut postup zvaný přední projekce, ale využíván byl relativně krátce, protože byla vyvinuta optická kopírka.  To byl velmi sofistikovaný přístroj, který dokázal kopírovat velké množství vrstev filmu, přičemž se využíval postup natáčení modelů na modrém pozadí a v kopírce pak systém vykrývacích masek. Díky optické kopírce bylo možné skládat obrazy z mnoha elementů.

Dnes je v drtivé většině trikových animací využíváno CGI. Počítačová grafika plně nahradila ve hraných filmech klasické triky založené na ruční animaci a počítač je používán i ke kompozici  různých elementů obrazu. Nahrazuje tak  právě optickou kopírku. Kouzlo starých technologií však zůstává zachováno ve starých filmech. A mnohé z nich dokazují, že lidská imaginace a tvůrčí schopnosti trikových mistrů minulého století zaslouží obdiv a respekt. Trikové postupy vyžadovaly tehdy opravdovou invenci a mnoho úžasných efektů  bylo dosahováno za pomoci neuvěřitelných technologických inovací a vychytávek –  za všechny jmenujme třeba odvětví loutkové animace zvané Go-Motion.

This slideshow requires JavaScript.

Bez trikové animace by nemohly vzniknout mnohé dnes již klasické fantastické snímky, jako třeba Krotitelé duchů, Hvězdné války, Willow, Trilogie o Indiana Jonesovi, a mnoho dalších.  Klasická triková animace v hraných filmech byla zkrátka naprosto nepostradatelná a její stopu můžete najít v mnoha filmech napříč celým minulým stoletím.  A je oslavou lidského ducha, talentu a imaginace .

This slideshow requires JavaScript.

MINISÉRIE ČLÁNKŮ O TRIKOVÉ ANIMACI

Kromě tohoto základního článku pro vás připravujeme minisérii článků, kde se podíváme tomuto okouzlujícímu způsobu iluze na zoubek. Triková animace v hraných filmech je dnes pro tvůrce nepostradatelnou pomůckou, pojďme se tedy dozvědět, o co vlastně jde!

1.díl Prolog

Autor článku: Borek