Slovník

Ve světě animace, obecně v celém filmovém průmyslu,  je nezbytné znát mnoho odborných termínů a pojmů, které vám velmi usnadní život. Proto jsme pro vás vytvořili slovník, kde ve zkratce vysvětlíme pojmy a zkratky, které se používají mezi filmovými tvůrci.

Některé termíny nemají mnoho společného přímo s animací, nicméně dnes je svět hraného a animovaného filmu mnohdy natolik propojen, že nelze termíny rozdělit čistě pro animaci.

2D

V animaci se termín 2D animace rozrostl na filmy vytvářené v ploše(plošková, kreslená animace). Jestli-že vytváříme film ve 2D, znamená to, že pracujeme ve dvou rozměrech (x, y). Mluvíme-li o klasických postupech jako je malba na sklo či kreslená animace, vždy pracuejem s více plány, ale stále se pohybujeme ve 2D.

 

Tři malá prasátka z roku 1933, která získala ocenění za nejlepší krátkometrážní animovaný film toho roku.

3D

Rozhodneme-li se pro vytvoření filmu pomocí 3D animace, znamená to, že budeme pracovat s perspektivou a především s objemem. Naším cílem je navodit prostřednictvím 3D animace pocit, že objekt i samotné okolí je v prostoru a má objem. Můžeme se rozhodnout pro klasickou metodu – loutkou nebo poloplastickou animaci nebo k navození prostoru využít speciální softwary – či technologie přímo kombinovat.

Toy Story 3: Příběh hraček

 

1K Review Format

Formát, který je v náhledové kvalitě, připraven ke schválení. 

Animace

je druh vytváření na první pohled pohybujících se objektů. Slovo animace je od slova “oživení”. Principem animace je na sebe navazující snímky, které dohromady vytváří dojem souvislého pohybu. Každý snímek sám o sobě je pouze statický, pohybem fotoaparátu jej všam můžeme rozpohybovat. Při svižném promítnutí všech za sebou jdoucích snímků  vzniká v lidském oku díky jeho setrvačnosti dojem opravdového pohybu. Čím více podrobnější animace (tzn. čím více fází za vteřinu – 12,25 apod.), tím více je pohyb pro lidské oko přirozenější.

hurdle2

Animatic

Je to první fáze přípravy filmu, kdy se obraz rozhýbe. Slouží k náhledu základně vytvořené animace celého filmu. Jsou to v podstatě za sebou poskládané obrázky ze storyboardu, kde je dodán například nájezd kamery či panorama.  Většinou se jedná o první výstup, který se předkládá klientovi nebo režisérovi daného filmu. Musí zde být už zahrnuta plná stopáž tak, aby mohla být první představa o působení celkového filmu a jednotlivých záběrů. Díky animatiku můžete tak pozorovat, jak reagují diváci.

Následuje schválení hotového animatiku – tzv. anim final.

Animátor

Jiří Trnka - tvůrce animovných filmu v ČecháchVytváříme-li animovaný film, reklamu či spot, animátor se stává jedním z nejdůležitějších členů týmu. Takový umělec musí být hned několik schopností a dovedností najednou. Bezesporu jedna z nejzásadnějších věcích je jeho výtvarná stránka, ale i ta technologická. Musí být schopen vypracovat kvalitní návrhy loutek a dekorací, komunikovat se všemi členy týmu, aby se dosáhlo nejlepšího výsledků už od počátku, držet se scénáře, umět jak s animačními programy tak i s  těmi sofistikovanějšími – grafickými.

Animace po 25 fázíchPráce animátora se především odvíjí od toho, jaký druh animovaného filmu se vytváří. Jde-li o studentský film, pravděpodobně se ho bude týkat více bodů než pouhé návrhy a animace. Je-li součástí velkého týmu pro celovečerní animovaný film, jeho práce bude Animace, co je to animacemnohem více konkrétnější a bude mít užší záběr. V zahraničních studiích se animátoři specializují na různé části, kterými se během přípravy a výroby animovaného filmu zabývají.

Dalším aspektem je technologické zaměření animátora. Připravuje-li Hayao Miyazaki Cestu do fantazie, bude potřebovat animátory, kteří se věnují kreslené animaci. Naopak Tim Burton při výrobě Mrtvé nevěsty bude hledat odborníky na loutkovou animaci.

Assets

Tzv. elementy, jednotlivé prvky daného prostředí

Blur

V zásadě může být simulováno rozostření konkrétní vrstvy, nebo může být simulována hloubka ostrosti a nebo můžeme simulovat pohybovou neostrost. Právě poslední zmiňovaný efekt je snad nejvíce využívaný, právě motion blur je jeden z aspektů, které zasadí dodané vrstvy do původního záběru, druhým takovým je noise neboli zrnitost.

Back Up – zálohování

BG neboli backround – pozadí

CGI

normal_Pixar_BravePojem pochází z anglického odborného významu Computer Generated Imaginery, v překladu tedy počítačem generovaný obraz. Jedná se o odbornou veřejností desetiletími ustálený výraz, který pod sebou zahrnuje veškeré vizuální úpravy prováděné digitálními technologiemi. Striktně vzato se tímto pojmem dá označit skutečně jen to, co bylo čistě vyrobeno v počítači, ale do tohoto pojmu bylo časem zahrnuta i zpracovávání reálných podkladů jako jsou fotografie, videa a podobně. Netýká se ovšem střihu, nebo jiných fází zpracování audiovizuálního díla nesouvisející s trikovou postprodukcí, přesto, že byl postup celé výroby již kompletně digitalizován. Čeština má pro tento výraz mnoho ekvivalentů, nedá se říci, že by se jej v doslovném překladu hojně používalo. S postupující dobou již digitalizace zpracování obrazu jak pro film či televizi dosáhla do takové úrovně, že o jiném než počítačově zpracovaném obrazu nemůže být řeč.

Camera Setup For Shot – nastavení kamery, fotoaparátu pro daný záběr

Editorial Aproved neboli schválené verze v plném formátu pro střih

Greenscreen, klíčování, maskování

Ateliér s greenscreenem pro klíčování.
Ateliér s greenscreenem pro klíčování.

Základem pro kompositing za účelem doplňování prostředí za hercem. Nejdůležitějším aspektem pro kvalitní klíčování je velká hloubka ostrosti tak, aby kontury herců byly ostré. Také je důležité, aby kameraman nastavil nasvícení scény tím způsobem, aby nebyly na snímaných aktérech vidět zelené odlesky od zeleného pozadí. V této fázi jsou taky velmi důležité masky. Masky mohou být statické, ale i plovoucí. Plovoucí masky může buď přímo animovat kompozitor a nebo se dají přiřadit trackovacímu bodu.

 

GRD jsou barevné korekce, který si nastavil sám klient

Kompositing

Je zřejmě nejdůležitějším procesem v digitální postprodukci. Práce kompositora je složit kompletní záběr podle představ režiséra. Musí být schopen složit vyklíčované záběry s pozadím, které dodává grafik. Dalším důležitým aspektem je, aby byl schopen simulovat nejrůznější efekty. Například výstřel z lodního děla, se skládá z několika v prostoru rozložených vrstev, které jsou za sebou poskládané tím způsobem, aby výbuch působil prostorově. Důležitým postupem při dosazování objektů do záběru je také tracking.

Kompositor

Kompositor musí ovládat v zásadě tři hlavní postprodukční procesy: rotoscoping, retuš a kompositing.

 Lut – barevný profil

L&R for Animatic znamená nasvícení a rendering pro samotný animatic

Matte Paint – členové tvůrčího tůmu tzv. pozaďáři, kteří dokreslují snímané pozadí, pracují s texturami

Noise

Je v podstatě finální fází, kdy vlastně kompozitor simuluje to, co původně v materiálu bylo. Šum a zrnitost, která dokáže všechny vrstvy propojit. Výhodou postprodukčních programů je také práce v prostoru. Text, vrstvy v podstatě vše může být usazeno v prostoru tak, aby fungovali v perspektivě. Zajímavým procesem je také projekce.

Overpaint je koncept narychlo namalovaného či naskicovaného pozačí či kompozice

Digimatte či pouze DM je jednoduše práce ve 3D prostoru

Dramaturg

Práce dramaturga spočívá v koordinaci scénáristy. Dramaturg zodpovídá, za literární přípravu filmu. Jeho práce spočívá v umění vyprávět, jak správně navázat jednotlivé dějové linky, jak vázat konflikty, setkání postav a různé jejich příhody, aby byl výsledek zajímavým. Musí mít přehled o mnoha teoriích, zásad, pravidlech o podstatě a zákonitostech filmu. Měl by mít co nejširší povědomí o principech stavby dramatu, měl by vědět vše o žánrech i historii filmu a dalších odvětvích. Je to spojenec mezi scénáristou a režisérem – v ideálním případě. Je to nezaujatý divák.

 

 

 

123, A, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O P, R, S, T