Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR se zavazujeme k ochraně soukromí našich uživatelů a zajištění, že osobní údaje, které nám poskytujete, jsou chráněny a zpracovávány pouze v mezích zákona. Tato stránka obsahuje podrobnosti o tom, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje. Procházíme podrobně jednotlivými aspekty zpracování údajů, abychom vám poskytli co nejkompletnější informace o vašich právech a o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. Je pro nás důležité, abyste se cítili bezpečně, když navštěvujete naši webovou stránku a využíváte naše služby. Důsledně dodržujeme pravidla ochrany osobních údajů a veškeré informace zpracováváme transparentně a s patřičnou péčí.

Shromažďování a využití osobních údajů

Při poskytování našich služeb se můžeme dostat k různým osobním údajům, jako jsou vaše jméno, adresa, e-mail či jiné kontaktní informace potřebné pro zabezpečení našich služeb. Všechny tyto údaje shromažďujeme s jediným cílem poskytovat vám co nejlepší zážitek ze služeb naší webové stránky. Věnujeme zvýšenou pozornost tomu, abychom shromažďovali pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné, a zacházeli s nimi v souladu s platnými zákony a předpisy.

Zabezpečení a ochrana údajů

Ochrana shromážděných osobních údajů je naší prioritou. Používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Ukládání a zpracování vašich údajů probíhá na zabezpečených serverech a všechny citlivé informace jsou šifrovány. Soustavně monitorujeme potenciální hrozby a pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní postupy, aby byla zajištěna maximální možná ochrana vašich údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování. Také máte právo na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit kdykoliv a budeme se vám věnovat s maximální pečlivostí a respektem. Pokud si přejete některé z vašich práv uplatnit, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního e-mailu [email protected].

Kontaktní informace

Vlastníkem webové stránky Animuj Stomatologii je Klára Vránová se sídlem na adrese Šilingrovo náměstí 265/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů se neváhejte na nás obrátit na uvedeném e-mailu.

Napsat komentář