Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Vítejte na webových stránkách Animuj Stomatologii. Tyto podmínky užívání upravují právní vztahy mezi provozovatelem webu Klárou Vránovou, sídlem Šilingrovo náměstí 265/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen 'provozovatel') a koncovými uživateli (dále jen 'uživatelé') těchto internetových stránek. Užíváním webu animuj.cz souhlasíte s těmito podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky změnit nebo aktualizovat. O takových změnách budete informováni na našich stránkách, doporučujeme proto pravidelně kontrolovat obsah tohoto dokumentu. Vaše další užívání stránek po změně podmínek znamená akceptaci nových podmínek.

Ochrana autorských práv

Veškerý obsah těchto webů, včetně textů, grafických prvků, loga, videí a dalších komponent, je chráněn autorským zákonem a je majetkem provozovatele nebo jeho licencovaných partnerů. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno jakékoli užití tohoto obsahu mimo osobní potřebu jednotlivců, například šíření, kopírování, reprodukce, zpracování či jakákoli jiná forma využití. Porušení těchto práv může být stíháno jak občansky, tak trestně.

Odpovědnost a omezení použití

Návštěvníci stránek se zavazují používat web animuj.cz v souladu s právním řádem České republiky a obecně platnými morálními zásadami. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé uživatelům z důvodu využívání těchto stránek nebo neschopnosti je používat. Provozovatel přesto neustále pracuje na zabezpečení a neustálé aktualizaci stránek, avšak nezodpovídá za případné škody způsobené uživatelům počítačovým virům či jiným škodlivým kódům.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel stránky animuj.cz Klára Vránová se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Veškeré informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak je chráníme a jaký máte nárok na přístup k těmto údajům najdete v samostatné sekci našeho webu věnovanou ochraně osobních údajů. Provozovatel nezneužije vaše osobní údaje a neposkytne je třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně podmínek užívání webové stránky, ochrany autorských práv, zpracování osobních údajů, nebo jakékoliv další související problematiky, neváhejte kontakovat provozovatele. Kontaktní údaje pro tyto účely jsou: Klára Vránová, adresa: Šilingrovo náměstí 265/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika, email: [email protected].

Napsat komentář