Zásady ochrany soukromí

Úvod

Tato stránka 'Zásady ochrany soukromí' je věnována informování uživatelů našeho webu animuj.cz o tom, jakým způsobem jsou sbírány, uchovávány a zpracovávány osobní údaje poskytnuté při využívání našich služeb. Zavazujeme se chránit soukromí našich uživatelů a zajišťovat, že jejich osobní údaje jsou využívány pouze v souladu s tímto dokumentem a platnými předpisy. Naše praxe v oblasti ochrany soukromí je uvedena v následujících odstavcích, kde podrobně vysvětlujeme jaké údaje sbíráme a jak s nimi následně nakládáme. Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí a bereme vážně důvěru, kterou jste nám projevili používáním našich služeb a navštěvováním našeho webu.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně při registraci, vyplňování formulářů, odesílání e-mailů nebo jiné interakce s webem. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další, které jsou nutné pro poskytování našich služeb. Informace, které shromažďujeme, slouží k vylepšování našich služeb a personalizaci Vašeho uživatelského zážitku. Chceme zdůraznit, že přístup k těmto údajům mají pouze oprávnění pracovníci a jsou zpracovávány výhradně za účelem, pro který byly shromážděny. Při zpracování osobních údajů důsledně dbáme na to, aby bylo zachováno Vaše soukromí a informace byly chráněny před neopravněným přístupem nebo zneužitím.

Užívání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na našem webu využíváme pro komunikaci s Vámi, pro statistické účely, pro marketing a veřejné výzkumy a především pro zajištění a zlepšování kvality poskytovaných služeb. Vaše údaje mohou být sdíleny s třetími stranami, pouze pokud je to nezbytné pro splnění požadavků souvisejících s poskytováním našich služeb, nebo pokud nás k tomu zavazují právní předpisy. V případě, že by došlo ke sdílení vašich údajů s třetími stranami, zavazujeme se, že tato strana bude stejně pečlivě chránit Vaše údaje, jako my.

Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které u nás máte uložené, právo je opravit nebo aktualizovat, stejně jako právo požadovat jejich vymazání. K tomu slouží kontakt na e-mailovou adresu [email protected]. Také máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů nebo požádat o omezení zpracování. V případě dotazů nebo stížností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na nás nebo na příslušný dozorový úřad.

Kontaktní informace majitele webu

Pro vaše dotazy a připomínky týkající se zásad ochrany soukromí můžete kontaktovat Kláru Vránovou na adrese Šilingrovo náměstí 265/2, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected].

Napsat komentář